Kontakt

ul. Zagórcze 24L
41-300 Dąbrowa Górnicza

prawo: 507 962 891

maciej_smigiel@op.pl

Znajomość przepisów regulujących prowadzenie działalności gospodarczej jest niezwykle ważna tak przy jej zakładaniu, jak i przez cały okres istnienia przedsiębiorstwa. Adwokat zajmujący się obsługą firm może pomóc właściwie zinterpretować często niejasne zapisy ustaw, a także wskazać korzystne dla przedsiębiorcy rozwiązania. Szczególnie w dużych firmach wsparcie prawnika może okazać się niezbędne.

Prawnik biura Śmigiel&Śmigiel świadczy pomoc dla jednoosobowych działalności gospodarczych, jak również różnej wielkości firm z Dąbrowy Górniczej i okolic. Adwokat Maciej Śmigiel udziela swoim Klientom porad, reprezentuje ich przed sądami, a także wspiera w bieżącej działalności prowadzonych przez nich firm.

Sprawy cywilne

 1. Własność i inne prawa rzeczowe
  - postępowania o naruszenie stanu własności lub posiadania ruchomości oraz nieruchomości należących bądź użytkowanych przez firmę,
  - zniesienie współwłasności składników majątku zgromadzonych przez spółkę w trakcie jej istnienia,
  - wnioski o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości należących do spółki bądź służebności np. linii energetycznych lub systemów rurociągów będących własnością przedsiębiorstwa,
  - wnioski o służebność gruntową na rzecz firmy,
  - wpisy w księgach wieczystych,
 2. Prawo osobowe
  - naruszenie dóbr osobistych przedsiębiorstwa takich jak np. nazwa firmy, jej wizerunek, czy naruszenie tajemnicy korespondencji,
  - przypadki ubezwłasnowolnienia wspólnika / właściciela firmy,
  - wady oświadczeń woli np. w stosunkach pracy,
 3. Spadki
  - dziedziczenie firm oraz udziałów w spółkach,
 4. Zobowiązania – wymiana dóbr i usług
  - odszkodowania i zadośćuczynienia – na rzecz poszkodowanej firmy lub w przypadkach wysuniętych wobec niej roszczeń,
  - prowadzenie przez adwokata spraw o odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania,
  - prowadzenie przez prawnika spraw o odpowiedzialność deliktową – za szkody wynikających z czynów niedozwolonych.

Sprawy gospodarcze

 • - przygotowywanie i opiniowanie przez prawnika umów handlowych,
 • - prowadzenie bądź udział w negocjacjach umów handlowych,
 • - reprezentowanie Klienta przez adwokata w sprawach należących do właściwości sądowych wydziałów gospodarczych,
 • - sporządzanie opinii oraz doradztwo w sprawach gospodarczych.

Sprawy karne i karnoskarbowe

 • - występowania adwokata w charakterze obrońcy występujących w imieniu firmy, które są podejrzanymi w postępowaniu przygotowawczym bądź oskarżonymi na etapie postępowania sądowego,
 • - obrona w sprawach o wykroczenie na etapie postępowania przygotowawczego oraz / lub sądowego,
 • - reprezentowanie przez adwokata osób prawnych będących w postępowaniu oskarżycielem posiłkowym lub subsydiarnym,
 • - wnioski o wydanie kary łącznej,
 • - porady w zakresie spraw karnych i karnoskarbowych.

PROMOCJA!

 • 30% rabatu przez pierwsze 2 miesiące dla Klientów rozpoczynających działalność,
 • 25% rabatu przez pierwsze 6 miesięcy dla Klientów zmieniających biuro rachunkowe, w przypadku podpisania umowy na okres co najmniej  dwuletni,
 • każdy klient, który poleci usługi naszego biura, a umowa z nowym klientem dojdzie do skutku, otrzyma 2 miesiące za 1zł.

Dziękujemy za poświęcony czas i zapraszamy do współpracy