Kontakt

ul. Zagórcze 24L
41-300 Dąbrowa Górnicza

księgowość: 666 342 651

monika.smigiel@op.pl

Zapewniamy kompleksową obsługę jednoosobowych działalności gospodarczych z Dąbrowy Górniczej rozliczających się na zasadach ogólnych, na podstawie podatku liniowego bądź też ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Świadczymy również usługi z zakresu księgowości dla małych i średnich spółek cywilnych, jawnych oraz partnerskich, których przychód za poprzedni rok obrotowy nie przekroczył określonej przez ustawodawcę sumy. Wspieramy więc wszystkich tych przedsiębiorców, którzy prowadzą tzw. księgowość uproszczoną.

Uproszczona księgowość prowadzona przez zespół biura rachunkowego Śmigiel&Śmigiel to pewność rozliczania podatków oraz innych zobowiązań zgodnie z aktualnymi przepisami, bez konieczności śledzenia zmian samodzielnie. Oferowana przez nas obsługa księgowa firm z sektora MSP oraz jednoosobowych działalności wiąże się z pełnym wsparciem przedsiębiorców tak w zakresie ewidencjonowania operacji gospodarczych, czy majątku firmy, jak również doradztwem finansowym, czy zastępstwem w kontaktach z instytucjami państwowymi. Z naszym biurem rachunkowym jedynym obowiązkiem przedsiębiorcy zostaje dostarczanie niezbędnej dokumentacji. Resztą zajmujemy się my.

Nie trać więc tak cennego w biznesie czasu na szukanie informacji o zmianach w podatkach na dany rok, czy ich samodzielne wyliczanie. Powierz to zadanie zespołowi biura rachunkowego Śmigiel&Śmigiel i zdaj się na nasze doświadczenie w prowadzeniu księgowości dla małych i średnich firm oraz jednoosobowych działalności gospodarczych! W ramach działalności naszego biura rachunkowego oferujemy kompleksową obsługę, która obejmuje m.in. poniższe działania.

Prowadzenie księgowości

 • weryfikacja dokumentów sprzedaży oraz kosztowych dostarczanych przez Klienta,
 • bieżące księgowanie faktur i rachunków w KPiR, ewidencji przychodów w przypadku ryczałtowców, czy w rejestrach zakupu oraz sprzedaży VAT,
 • dokumentowanie sprzedaży bezrachunkowej oraz zakupów wyszczególnionych w katalogu wydatków w formie dowodów wewnętrznych,
 • miesięczne rozliczanie podatku VAT oraz dochodowego – PIT,
 • bieżące prowadzenie ewidencji wyposażenia – składników majątku o przewidywanym okresie użytkowania krótszym niż 1 rok,
 • bieżące ewidencjonowanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych takich jak budowle, maszyny i urządzenia, środki transportu, czy inne narzędzia wykorzystywane w prowadzeniu działalności z miesięcznym wyliczeniem odpisów amortyzacyjnych.

Reprezentowanie firmy przed urzędami

 • comiesięczne przygotowywanie deklaracji oraz składanie ich w US i ZUS,
 • sporządzanie rocznych rozliczeń, jak również raportów i innych dokumentów dla US i ZUS,
 • sporządzanie i składanie sprawozdań statystycznych dla GUS,
 • zastępstwo przed US i ZUS w celu udzielenia wyjaśnień, czy w innych sprawach podatkowych.

Pozostałe usługi świadczone przez biuro rachunkowe Śmigiel&Śmigiel

 • wykonywanie analiz płynności finansowej, sprzedaży i kosztów, czy nakładów inwestycyjnych,
 • prowadzenie korespondencji urzędowej, jak i innej związanej bezpośrednio z działalnością firmy,
 • inne usługi wybiegające poza wcześniej określony zakres działań w ramach księgowości, czy analiz biznesowych.

PROMOCJA!

 • 30% rabatu przez pierwsze 2 miesiące dla Klientów rozpoczynających działalność,
 • 25% rabatu przez pierwsze 6 miesięcy dla Klientów zmieniających biuro rachunkowe, w przypadku podpisania umowy na okres co najmniej  dwuletni,
 • każdy klient, który poleci usługi naszego biura, a umowa z nowym klientem dojdzie do skutku, otrzyma 2 miesiące za 1zł.

Dziękujemy za poświęcony czas i zapraszamy do współpracy